30 November -0001
  • 416 ნახვა

Qədim Tiflisin qədim cizgiləri-Xoşaqala

Xoşaqala – Savkis çayının sağ sahilində, dağda yerləşən qaladır. Məşhur rus tarixçisi S. Kişmişov yazır: «Narınqala ilə üzbəüz, elə Savkis yarğanının sağ sahilində, qayalı dağın yüksəkliyində digər bir qala - Xoşaqala tikilmişdi. O, Koda kəndindən, Xatis-Teletdən keçərək Krtsanis bağına doğru gələn kəsə yolu qoruyurdu».

                                                                                      Mirzə Məmmədoğlu

მსგავსი