17 August 2017
  • 404 ნახვა

Qədim Tiflisin qədim cizgiləri– Xocanın hamamı

Tiflis qalası hüdudlarında yerləşən «Qala hamamı»nı şəhərlilər «Xocanın hamamı» da adlandırırdılar. İ. Qrişaşvili şahzadə Teymuraza istinad edərək bu barədə yazırdı:

«Bu Qala hamamını, eləcə də xədım Xoca Ağa Məhəmməd şah Qacarın hamamı adlandırırdılar. O, Tiflisi alarkən (1795-ci ildə) bu hamama girərək, «Tiflisin gözəlliyinə heyran olur, bir an belə bulanmayan, müalicəvi müqəddəs su onun xoşuna gəlir. Lakin düçar olduğu xəstəlikdən müalicə oluna bilmədiyinə görə hirslənmiş və elə bu  hamamların da yerlə yeksan edilməsini əmr etmişdir».

                                                                                  Hörmətlə: Mirzə Məmmədoğlu                                                                                                                                  

 

მსგავსი