13 June 2017
  • 434 ნახვა

Tiflis ağsaqqalı Əli Məşədi Əhməd oğluna itfah - Əli kişi!

Anadan kətxuda olub

Yol-ərkanlı Əli kişi!

Hörmətilə olmuş belə

Adlı-sanlı  Əli kişi!

Tanrı səni var eləsin

Qohum canlı  Əli kişi!

Can sağlığı insanlığın

Sərvətidir  Əli kişi!

 

Xeyir işdən xəbər verər

Peyğəmbər övladı kimi.

Söhbəti qəlbə yayılar

Yağla balın dadı kimi.

Babalardan misal çəkər

Dar günün imdadı kimi.

Millətimin şöhrətidir

Qeyrətidir Əli kişi!

 

Çox dolanıb, çox öyrənib

Dünyamızın iç üzünü.

Götürənlər xeyir tapıb

Xoş niyyətli hər sözünü.

Ya dost olsun, ya da düşmən

Söyləyib sözün düzünü.

Qəhrəmanlıq dastanıdır,

Surətidir Əli kişi!

Mərifəti, qanacağı

Bir məktəbdir qananlara.

Daş ürəklər duya bilməz

Müdrik hara,nadan hara.

Asta dinər, usta deyər

Xəyalata vara-vara.

Hər yığnağın, yığıncağın

Şərbətidir Əli kişi!

 

Mərd oturub, mərd dayanıb

Üz verməyib namərdlərə.

Dar məqamda həyan olub

Özü kimi cömərdlərə.

Hər aqildən bir dərs alıb

Hikmət yığıb dərə-dərə.

Elimizin-obamızın

Hikmətidir Əli kişi.

 

Zağlanxevidə yurd salıb

Dədə Qorqud nəsli kimi.

Torpağı laləzar edib

İlin bahar fəsli kimi.

Əsillənib, nəsillənib

Qocaman tiflisli kimi.

Əlixanın bu şeirinin

Zinətidir Əli kişi!

                                Əlixan Düşgün

                        16.06. 1999-cu il. 

მსგავსი