28 May 2017
  • 510 ნახვა

”Bu axşam siz məni müsəlmana çevirdiniz”.

 Mirzə Rza xan İrəvaninin “Şahzadə Ərfəüddövlənin xatirələri” adlı  əsərindən

 

...Təsəvvür edin: Hovuzun həndəvərindəki həyət, ağacların dibləri və  ağac tayaları  müxtəlif rəng  güllər ilə bəzədilmişdi. Havada yüzlərlə çin və yapon fənərləri asılmışdı və hovuzu və onda qırmızı rəngə çalan şərabı işıqlandırırdı. Fişənglər  isə bu bayrama isə daha artıq parlaqlıq əlavə edirdi. Qonaqlar arasında gözəl yeniyütmə gürcü şahzadələri də var idilər. Tanınmış şair olan və şeirlərini öz doğma dilində yazan Tiflis qubernatoru şahzadə Şervaşidze  ay işığı ilə işıqlanan eyvandan  Əbdülbaqinin və onun musiqiçilərinin  mahnısını, bağdan isə hərbi orkestrin  səsini eşidəndə, şərab hovuzunu, gözəl çahzadələri və fişəngi görəndə məni yanına çağırdı və dedi:”Bu axşam siz məni müsəlmana çevirdiniz”. Soruşdum: “Necə”. Cavab verdi: “Sizin peyğəmbərinizin cənnət  təsvirini ayələrdə oxumuşdum, lakin onun mövcudluğuna inanmırdım, bu gün axşam isə əmin oldum ki, Məhəmmədin  vəd etdiyi cənnət doğrudan da mövcuddur və o, buraların oxşarı ola bilər”...

მსგავსი