10 April 2017
  • 391 ნახვა

Qədim Tiflisin qədim cizgiləri – Çitaxov karvansarası

Çitaxov karvansarası Tiflisdə keçmiş Baryatinski (indiki Georgi Çanturiya) küçəsində ilk türk mətbəəsi burada yerləşirdi, Məhəmmədağa Şahtaxtinski Naxçıvanda Şahtaxtı kəndində öz mülkünü sataraq əldə etdiyi pula Tiflisdə bir türk mətbəəsi açmışdır.

    Bu görkəmli Azərbaycan jurnalisti, alimi və ictimai xadimi Peterburqda və Parisdə təhsil almış, «Şərqi-Rus» (1903-1905-ci illər) qəzetinin redaktoru olmuş, 1907-ci ildə İrəvan mahalından II Dövlət Dumasına üzv seçilmişdir. Sovet dövründə Azərbaycan Dövlət Universitetinin prorektoru olmuşdur.

                                                                                                               Mirzə Məmmədoğlu

მსგავსი