03 April 2017
  • 414 ნახვა

Belə-belə işlər

19-cu əsrdə Tiflisdə çıxan “Mşak” erməni qəzetinin redaktoru, “Böyük Ermənistan”ideyasının qızğın təbliğarçılarından biri  Q. Artsruni  bu mövzu ilə əlaqədar  klassik gürcü şairi Akaki Sereteli ilə mübahisə aparırmış. Qayıdıb ona deyir: “Bütün Ermənistanın ağrı-acısı, taleyi mənim boynundadır.  Artsuni qozbel imiş.  Akaki Sereteli ona özünə məxsus kəsərli dil ilə deyib: “İnanıram, mənim əzizim, Erməniztan sənin boynundadır, Ağrı dağı isə belindədir. Artıq, nə istəyirsən, xoşbəxt bir adammışsan ki!”

                                                                                                        Mirzə Məmmədoğlu

მსგავსი